OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Paulina Zboińska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Roccialli Paulina Zboińska, ul.Grunwaldzka 141 80-264 Gdańsk (dalej: Roccialli)
 2. Dane osobowe są zbieranie i przetwarzane przez salon fryzjersko-kosmetyczny Roccialli w celach związanych z działalnością salonu w tym:
  • zapisania Klienta na usługę, w razie konieczności odwołania wizyty, zmiany terminu i godziny, potwierdzenia wizyty
  • wykonania usługi w salonie,
  • kontaktowania się z Klientem w związku z planowanymi do wykonania lub już wykonanymi usługami,
  • przesyłania informacji o promocjach i nowościach w zakresie usług wykonywanych przez salon,
  • informowania o działalności salonu
 3. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy:
  • Art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • Art. 6 ust. 1 lit b) RODO – w przypadku podejmowania na Państwa żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,
  • Art. 6 ust. 1 lit f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.
 4. W każdym czasie mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo zrealizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem rocciallidane@wp.pl
 5. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje.
 6. Jeżeli udzielił Pan/Pani zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie może Pan/Pani udzieloną zgodę cofnąć, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: rocciallidane@wp.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.
 8. Podstawowe dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych usług do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzamy je na podstawie tzw. zgody marketingowej
 9. Ponadto informujemy, iż Roccialii rejestruje wizerunek osób wchodzących do salonu poprzez system monitoringu – kamer w celu zapewnienia bezpieczeństwa w salonie.